Ceyhan Kaymakamı Özel Röportaj
yüreğir belediye başkanıyla özel röportaj
AdanaHaberleri.com Dev Anket

ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Öğrenci Alımı

Paylaş  

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu Bale Anasanat Dalı’na (İlköğretim 4. Sınıf) Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacaktır.

Başvuru : 01-26 Ağustos 2011
Sınavlar : 07-08 Eylül 2011

Önkayıt Başvuru Evrakları
1)Öğrenci Belgesi
2Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3) 2 adet fotoğraf
4) 100,00 TL ön kayıt sınav ücret dekontu (Önkayıt yapıldıktan sonra sınav ücreti iade edilmez).(Aday, bankaya sınav ücretini yatırırken Adını-Soyadını ve Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınav Ön kayıt ücreti ibaresini dekonta yazdırması gerekmektedir.)
Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi
40663298-5001 no’lu hesaba önkayıt ücreti yatırılacaktır

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM OKULU
BALE ANASANAT DALI KAYIT KABUL YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde-l) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği’nin 10., 11., 12. ve 13. maddelerine göre hazırlanmış olup; Müzik ve Bale İlköğretim Okulu , IV. sınıfına tam zamanlı statüde iki aşamalı kabul sınavları ile alınacak öğrencilerin genel ve özel koşullarını düzenler.

Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Madde-2) Müzik ve Bale İlköğretim Okuluna alınacak öğrencilerde aranacak genel koşullar şunlardır:
a) Sağlık yönünden elverişli olduğu, resmi sağlık kuruluşlarında (tam teşekküllü hastane) saptanmış olmak.
b) Resmi veya özel bir okuldan disiplin suçu nedeniyle ilişkisi kesilmemiş olmak.
c) İlgili sanat dallının gerektirdiği özel koşulları ve aranan nitelikleri taşımak.
d) Aday kaydını ilan edilen süre içinde yaptırarak sınavlarda başarılı olmak.
e) Alt sınıfı başarıyla tamamlamış olmak.

Alınacak öğrenciler için aranacak özel koşullar şunlardır:

a) Müziksel işitme, bellek ve ritim algılama yeteneklerine sahip olmak.
b) Vücut yapısı arızasız ve baleye yatkın olmak
c)Yapılacak mülakatta, müzik eğitimi ve mesleğinin gerektirdiği özellikler açısından (yapısal,zihinsel, duygusal vb.)olumlu izlenim bırakmış olmak

Kabul Sınavı İle İlgili Genel Bilgiler

Madde-3) Kabul sınavları iki aşamalıdır:
a) Baraj sınavında adayların bale anasanat dalının gerektirdiği genel yetenek, duyuş ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanır.
b)Kesin kabul sınavında adayların Bale sanat dalının gerektirdiği özel yetenek ve fiziksel yapı değerlendirmesi yapılır. Değerlendirmede adayın özel yetenek, zekâ, refleks ve fiziki uygunluğu da göz önüne alınır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısına göre sıralanır.
Madde-4) Kesin kayıt
Okulun kesin kabul sınavlarında başarılı olan adayların,Bale sanat dalına, rektörlükce ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırması gerekmektedir.

Sağlık Kontrolleri İle İlgili Bilgiler

Madde-5)Resmi sağlık kuruluşlarında (tam teşekküllü hastane) yapılacak olan kontrollerin amacı, adayın gelecekte öğrenimini engelleyebilecek bir durumun önceden saptanmasıdır.
İki aşamalı kabul sınavlarında başarılı olarak, belirlenmiş asil ve yedek adaylar göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi (genel beden) konularında muayene edilecek ve psikolojik testlere tabi tutulacaklardır. Seçildiği sanat dalı ile ilgili bedensel veya ruhsal engeli olmayan asil adaylar kesin kayıt , yedek adaylar da ön-kayıt yaptırabileceklerdir.

Yürürlük
Madde-6) Bu yönerge Çukurova Üniversitesi Senatosunun kabul ettiği …../ …../ 2011 tarih ve…./…. sayılı toplantı kararı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde-7) Bu yönergeyi Konservatuvar Müdürü yürütür.

Paylaş  

VİDEOLAR